מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2021-2022 ( תשפ"ב )
תאריך עדכון 05-07-2022

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

חקר פולקלור ותרבות עממית (0117)
תוכנית פולקלור ותרבות עממית-מוסמך-לא מחקרי (1903)תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
. יש ללמוד קורסים אלו בשנה א'. הסמינר המכוני מתקיים פעם בשנתיים. יש ללמוד אותו בתשפ"בהפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
ADVANCED APPROACHES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES סוגיות מתקדמות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12846
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
Fieldwork in Folklore and Folk Culture Studies עבודת שדה בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12857
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
Folkloristics: Practice and Ideology מעשה ואידיאולוגיה בחקר "עממי" .   |   12855
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


סמינר מכוניהפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art and culture on campus אמנות ותרבות בקמפוס - סמינר מכוני   |   30202
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


במסגרת התואר כולו יש לבחור 12 נ"ז של קורסי בחירה בחוג. השנה מוצעים הקורסים הבאים לבחירה.הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
ADVANCED APPROACHES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES סוגיות מתקדמות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12846
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
Fieldwork in Folklore and Folk Culture Studies עבודת שדה בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12857
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
Cultures in Boxes: Ethnography of Collecting and Archiving תרבויות בארגזים: אתנוגרפיה של אספנות ואירכוב   |   12834
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
קורסי בחירה מומלצים מחוץ לחוג.הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Body and Gemder in Medieval Hebrew Folk-Narrative גוף ומגדר בסיפור העם העברי בימי בימי הביניים   |   17866
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Jewish Magic and Society in Antiquity and the Middles Ages מאגיה וחברה ביהדות העת העתיקה וימה"ב   |   13938
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Witnessing on the Holocaust and Other Catastrophes העד והעדות: השואה וקטסטרופות אחרות   |   13918
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
THE JEWS OF ISLAM - HISTORIOGRAPHY כיצד נכתבה ונכתבת ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם   |   13738
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
THE YIDDISH-GERMAN ENCOUNTER THROUGHOUT THE AGES יידיש וגרמנית: מפגש בין-תרבותי בפרספקטיבה היסטורית   |   39852
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Everyday Cultures: Routine Adventures תרבויות יום-יום: הרפתקאות שבשיגרה   |   54217
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Learning to Walk: Walking in Cultural Context ללמוד ללכת: הליכות בהקשרן התרבותי, ההיסטורי והפוליטי   |   54336
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Critical Theories of Culture תאוריות ביקורתיות של תרבות   |   54354
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Religion and Culture דת ותרבות   |   54243
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


הקורסים בקטגוריה זו הינם 'קורסי השלמה' ואינם נכללים במניין קורסי המוסמך. הקורסים אלו הינם קורסי חובה לתלמידי המסלול, ובתנאי שלא נלמדו בתואר הראשון.הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
JEWISH FOLKLORE IN HISTORICAL & CULT. CONTEXT הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי   |   12112
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
THEORIES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES גישות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12114
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
Folklore and Folk-narrative Genres: Introduction סוגיות יסוד בחקר הסוגה (ז'אנר) העממית   |   12115
משך הבחינה: 2.00 ש' מבחן בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
סמינר מכוניהפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לאמנויות
Art and culture on campus אמנות ותרבות בקמפוס - סמינר מכוני   |   30202
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה ב'
וגם


. באגד זה נמצאים גם קורסי חובה משנה א' , במידה ולא נלמדו. בנוסף במסגרת התואר כולו יש לבחור מינימום 12 נ"ז של קורסי בחירה בחוג.הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
ADVANCED APPROACHES IN FOLKLORE AND FOLK CULTURE STUDIES סוגיות מתקדמות בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12846
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חקר פולקלור ותרבות עממית
Fieldwork in Folklore and Folk Culture Studies עבודת שדה בחקר פולקלור ותרבות עממית   |   12857
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus


וגם


. בחינת גמר מיועדת למי שהתחיל לימודיו לתואר במסלול הלא מחקרי לפני תשע"ההפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס


קורסי בחירה שנה ב'
במהלך התואר ניתן ללמוד עד 16 נקודות קורסי בחירה מחוץ לחוג.הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Body and Gemder in Medieval Hebrew Folk-Narrative גוף ומגדר בסיפור העם העברי בימי בימי הביניים   |   17866
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Jewish Magic and Society in Antiquity and the Middles Ages מאגיה וחברה ביהדות העת העתיקה וימה"ב   |   13938
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Witnessing on the Holocaust and Other Catastrophes העד והעדות: השואה וקטסטרופות אחרות   |   13918
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
THE JEWS OF ISLAM - HISTORIOGRAPHY כיצד נכתבה ונכתבת ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם   |   13738
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה
THE YIDDISH-GERMAN ENCOUNTER THROUGHOUT THE AGES יידיש וגרמנית: מפגש בין-תרבותי בפרספקטיבה היסטורית   |   39852
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Everyday Cultures: Routine Adventures תרבויות יום-יום: הרפתקאות שבשיגרה   |   54217
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem