מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 08-04-2020

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מחשבת ישראל (0113)
מחשבת ישראל - מוסמך לא מחקרי (1490)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
שיעורי עזר: א. מכינה בתלמוד לתלמידי מ"א (4 נ"ז)הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
TUTORIAL READING קריאה מודרכת   |   14922
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Graduate Seminar in German-Jewish Thought and Culture סמינריון בהגות יהודית גרמנית   |   14763
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Reading Elyashiv's Leshem 1 קריאה בספר לשם שבו ואחלמה חלק א   |   14761
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Particularism and universalism in Jewish thought and in the research of Jewish thought פרטיקולריזם ואוניברסליזם במחשבה היהודית ומחקר מחשבת ישראל   |   14762
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Graduate Seminar in German-Jewish Thought and Culture סמינריון בהגות יהודית גרמנית   |   14763
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Eternity or creation in time in Maimonides קדמות העולם או חידושו: הרמב"ם ומפרשיו   |   14764
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Speculation and Fountain: Reading texts from the alleged iyyun Circle העיון והמעיין: קריאה בכתבים ששויכו ל"חוג" העיון   |   14766
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
R. Meir ibn Gabai and his Writings יצירה, פולמוס ופרשנות בכתבי ר' מאיר אבן גבאי   |   14767
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Self-knowledge and Self-formation in Modern Jewish Philosophy הכרה עצמית ויצירת העצמי בפילוסופיה יהודית מודרנית   |   14768
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Uncertainty and doubts in the Mishnah and the Talmud Literature אי ודאות וספקות בספרות המשנה והתלמוד   |   14769
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
War and Peace in Jewish Thought מלחמה ושלום בהגות היהודית   |   14770
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Covenental Idea in Jewish Thought The Covenental Idea in Jewish Thought   |   14771
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Origens Newly Discovered Homilies on Psalms in the Context of third- century Caesarea הדרשות החדשות של אוריגנס בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה   |   14772
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Halakhah and Modernity: First Confrontations הלכה ומודרנה: מפגשים ראשונים   |   14823
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Search for the doresh ha-Torah: Leadership, Instruction and Exegesis in Jewish Society in Late A החיפוש אחר "דורש התורה": מנהיגות ופרשנות מימי בית שני עד לחז"ל   |   14847
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
ARISTOTLE'S DE ANIMA IN MEDIEVAL JEWISH PHILO. ספר הנפש לאריסטו בפילוסופיה היהודית בימי-הביניים   |   14903
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
THE MAIMONIDEAN CONTROVERSY הפולמוס נגד הרמב"ם   |   14931
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
THE LITERATURE OF TIKUNEI ZOHAR ספרות תיקוני הזוהר   |   14932
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
FAITH & PHIL. IN JEWISH THOUGHT & SCHOLASTICISM אמונה ופילוסופיה בהגות היהודית ובסכולסטיקה הלטינית בימי-הביניים   |   14968
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Literature of the Shoah, Philosophy in the Shoah Literature of the Shoah, Philosophy in the Shoah
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   14773
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסים מומלצים מחוץ לחוגהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Medieval Hebrew Palaeography: Methods and Typology of Hebrew Scripts Medieval Hebrew Palaeography: Methods and Typology of Hebrew Scripts   |   07913
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
Descent Scenes: Katabasis in Homer, Hymm to Demeter, Plato ירידות לשאול: הומרוס, המנון הומירי לדמטר, אפלטון   |   28844
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חינוך - חינוך יהודי
Streams in the Modern Jewish World: From Spinoza to Reform Judaism Educational Challenges and Impl זרמים ביהדות המודרנית : משפינוזה ועד היהדות הרפורמית השלכות חינוכיות   |   63600
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חינוך - חינוך יהודי
Philosophical's, Halakhic's and Educational's Dimantion of the Conservative Judaism and Modern Ortho הנחות יסוד הגותיות-הלכתיות של היהדות הקונסרבטיבית והאורתודוקסיה המודרנית - השלכות חינוכיות   |   63602
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חינוך - חינוך יהודי
TTT דגמים של תרגום חינוכי: עיון בהגות היהודית של הרמב"ם, ריה"ל, הרב סולובייצ'יק ודוד הרטמן   |   63619
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חינוך - חינוך יהודי
Knowledge, Power, Women and Religion ידע, כח, נשים ודת   |   63622
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :חינוך - חינוך יהודי
READING LEVINAS'S TALMUDIC READINGS קריאה בקריאות התלמודיות של לוינס: מבט חינוכי   |   63836
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
All is Hevel: Studies in the Book of Qohelet All is Hevel: Studies in the Book of Qohelet   |   21898
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem