לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שונות גנומית ודנ"א קדמוני בחקר מוצא האוכלוסיות - 94912
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעים ביורפואיים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' מרינה פאירמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: marina.f@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי הדרישה

מורי הקורס:
פרופ מרינה פיירמן,
פרופ גילה כחילה-ברגל

תאור כללי של הקורס:
הרצאות, עבודה במעבדה וסמינרים של התלמידים - במהלך 2 שבועות, 8 שעות על בסיס יומי

מטרות הקורס:
לתת לתלמידים פרספקטיבה רחבה על אמצעים שננקטו כדי לחקור שונות גנטית ומוצא של מינים שונים כיום ובעבר

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לחלץ דנ"א ממקורות שונים (דגימת רוק, שערות, טביעות אצבעות, כתמי דם ורקמות אחרות)
2. לבצע הגברת PCR למספר הגנים
3. לנתח רצפי דנ"א באמצעות BLAST
4. להסיק מסקנות לגבי המוצא של הדוגמה בהתבסס על השוואה עם נתונים הקיימים

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, עבודה במעבדה וסמינרים של התלמידים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הקדמה
2. ארכיאולוגיה מולקולרית של ארץ הקודש (פרופ' צ'. גרינבלט)
3. ביקור אוספי הטבע של אוניברסיטה העברית (ד"ר ר. רבינוביץ)
4. היסטוריה גנטית של האדם מבוססת על סמנים דנ"א הפולימורפיים
5. מחקרים קודמים לפני עידן גנומית
6. התפתחויות חדשות בטכנולוגיות הגנומיקה עתיקות
7. אנמיה באוכלוסיות בני אדם בעבר ובהווה (ד"ר ד. פילון)
8. גנטיקה ושימור חיות הבר בישראל
9. אנתרופולוגיה משפטית (ד"ר צ. כהנא)
10. זיהוי פלילי
11. אבולוציה אנושית: מאובנים וראיות גנטיות
12. ביקור ב-MAZAP

חומר חובה לקריאה:
יינתן במהלך הקורס

חומר לקריאה נוספת:
יינתן במהלך הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה30 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 60 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דוחות מעבדה צריכים להימסר תוך 3 שבועות מסיום הקורס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה