לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים - 94810
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעים ביורפואיים

סמסטר: סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): רוני קלמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ronyk@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רוני קלמן

תאור כללי של הקורס:
הקורס מיועד לכל המשתמשים העתידיים בבעלי חיים למחקר.
לכל משתתף יינתן אישור עבודה עם מכרסמים וארנבות. חלקו העיוני של הקורס משמש כקורס בסיסי ומחייב לכל החוקרים המבקשים לעבור השתלמויות בעבודה עם מיני בעלי חיים מלבד מכרסמים וארנבות.

מטרות הקורס:
לתת לחוקרים הרשאה לעבוד עם מכרסמים וארנבות. או בסיס להרשאה לעבודה עם חיות אחרות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יהיו מסוגלים להבין מהו טיפול אתי בבעלי חיים במחקר, מה הם הגורמים המשפיעים ויוכלו לבצע פרוצדורות מחקריות בסיסיות

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ומעבדות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הרצאת סטנדרטיזציה סביבתית וגנטית – פירוט הגורמים הסביבתיים והמיקרוביולוגיים המשפיעים על חיות מעבדה ודרך פעולתם. משמעותה של חית מעבדה כאמצעי בדיקה ביולוגי וחשיבות כיולה לצורכי המחקר. ההתבטאות של משתנים שונים על תוצאות מחקריות. גנטיקה - הסבר מהם זני אקראי, שארים, היברידים ומוטנטים ומשמעותם המחקרית.
2. הרצאת אתיקה – תרומת השימוש בבעלי חיים למחקר הביו רפואי. חשיבות פעילות מחקרית אתית לתוצאות המחקר בבעלי חיים. משמעות שלושת ה- "R " במחקר. תאור המערך האתי הנהוג בארץ ובאוניברסיטה העברית בעקבות יישום חוק ניסויים בבעלי חיים.
3. הרצאת ביולוגיה של עכבר, חולדה, ארנבת ושרקן– הסטוריה של המינים השונים במחקר הביו רפואי. תאור זנים עיקריים וחשיבותם למחקר. משמעות סוגי ציוד אחזקה לקבלת תוצאות אמינות. סימנים קליניים בבעלי החיים ודרך בקרתם ובדיקתם. ביולוגיה של בעלי החיים וחשיבות משתנים אנטומיים שונים לסוגי מחקר שונים.
4. תאור של פרוצדורות לדימומים והזרקות, פירוט שיטות הרדמה ואלחוש ומינון חומרי הרדמה ושיכוך כאבים. פירוט שיטות המתת חסד.
5. מעבדות – ביצוע פרוצדורות שונות של הרדמה, הזרקה ודימום בחולדה ובעכבר.

חומר חובה לקריאה:
https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/home/courses/Pages/learning_material.aspx

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 50 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 50 %
מעבדה מעשית

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה