לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה של עכבישנים - 90889
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-02-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4.5

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אפרת גביש-רגב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: efrat.gavish-regev@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 17:00-16:00

מורי הקורס:
ד"ר אפרת גביש - רגב
מר משה זגורי

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בדפוסי התגוונות (diversification) בסדרות שונות במחלקת העכבישנים ובתיאוריות העכשוויות של המנגנונים האבולוציוניים והאקולוגים שהובילו להתפתחות מחלקה מגוונת זו. בקורס יוצגו כלים שונים למחקר דפוסי מגוון ולהבנת תהליכי היווצרות מינים (speciation) ובמהלכו יכירו הסטודנטים את כלל סדרות העכבישנים וילמדו לזהות את הסדרות והמשפחות העיקריות המיוצגות בישראל. הקורס יקנה כלים להתמודדות עם שאלות מחקר בדגש על מגמות אבולוציוניות כלליות בעכבישנים והקשר שבין מבנה ותפקיד (functional morphology) בהקשר של סיסטמטיקה.

מטרות הקורס:
1. הכרת סדרות העכבישנים עם דגש על סדרות ומשפחות המיוצגות בישראל. 2. הבנת מושגי מפתח בסיסטמטיקה כגון מין (species), התגוונות (diversification), הומולוגיה, קשרים אבולוציוניים ופילוגנזה. 3. הבנת הקשר בין מבנה ותפקיד (functional morphology) וחשיבותם בסיסטמטיקה. 4. הכרת מנגנונים אבולוציוניים ואקולוגים שמאפשרים היווצרות מינים (speciation) והתגוונות. 5. הכרת התיאוריות המקובלות לגבי קשרים בין סדרות העכבישנים השונות והנתונים עליהם הן מתבססות (הן ברמה המולקולרית והן ברמה המורפולוגית).

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בקורס יוצגו כלים שונים למחקר דפוסי מגוון ולהבנת תהליכי היווצרות מינים (speciation) ובמהלכו יכירו הסטודנטים את כלל סדרות העכבישנים וילמדו לזהות את הסדרות והמשפחות העיקריות המיוצגות בישראל. הקורס יקנה כלים להתמודדות עם שאלות מחקר בדגש על מגמות אבולוציוניות כלליות בעכבישנים והקשר שבין מבנה ותפקיד (functional morphology).

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, מעבדה, תרגיל, סיור

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
22.2.2016, הרצאה + מעבדה.
1) מבוא לעכבישנים: במה עכבישנים נבדלים מפרוקי-רגליים אחרים: דגם גוף כללי, תזונה, גפי פה, קרובים רחוקים והיפותזות אב-קדמון.
מעבדה ותצוגה: דגמי גוף ותזונה פרוקי-רגליים, עכבישנים.

29.2.2016, הרצאה + מעבדה.
2) מושגי מפתח: מבנה ותפקיד (functional morphology), אבולוציה מתכנסת, הומולוגיה וחשיבותם בבחינת קשרים אבולוציוניים, בסיסטמטיקה ובפילוגנזה.
מעבדה ותצוגה: דוגמאות מעכבישנים ומפרוקי-רגליים נוספים (התמחות גפיים (appendages) בסדרות השונות, כליצרות, בחנינים, גפי הליכה, פטמיות טוויה ועוד).

7.3.2016, הרצאה + מעבדה.
3) מי הם העכבישנים הקדומים? היחסים האבולוציוניים בתוך מחלקת העכבישנים והכרת סדרות העכבישנים השונות: מגמות מורפולוגיות, ביולוגיות ואקולוגיות כלליות. מאפיינים ותכונות מיוחדות (לדוגמא: ארס, משי, טפילות, חברתיות (הרצאה נפרדת)). כמה עכבישנים יש בעולם? מה גרם למגוון? האם כל הסדרות מגוונות? היפותזות התגוונות (diversification) כלליות. אבולוציה, פילוגנזה ומונופיליה של עכבישנים בהתבסס על נתונים מולקולרים ומורפולוגים - היפותזות שונות.
מעבדה ותצוגה: עכבישנים - כל הסדרות.

14.3.2016, הרצאה + מעבדה.
4) סדרת העכבישים - Araneae מקום שני בעושר המינים במחלקת העכבישנים? היפותזות התגוונות והצלחה (עושר מינים), מאפיינים יחודיים ומגמות אבולוציוניות, מורפולוגיות ואקולוגיות בעכבישים (לדוגמא: ארס, משי, חברתיות, רבייה). מיהם העכבישים הקדומים? וכמה פעמים התפתח המשי הדביק ובניית רשתות גלגל בסדרה זו. חשיבות רפואית וחקלאית.
מעבדה ותצוגה: התמקדות בתת-סדרות עכבישים (מיגלומורפה וארנאומורפה).

21.3.2016, הרצאה + מעבדה.
5) מושג המין (species concepts): מין ביולוגי לעומת מין פילוגנטי ומושגי מין נוספים. מין כהיפותזה שניתנת לבחינה מדעית. גבולות המין, ההבדל בין תיאור מין להגדרה, איך מגדרים מין, מגדיר דיכוטומי.
מעבדה ותצוגה: משפחות עכבישים בישראל, איך מגדירים עכביש לרמת המשפחה ולרמת המין.

28.3.2016, הרצאה + מעבדה.
6) מנגנונים להיווצרות מינים (speciation) דוגמאות מעכבישנים: בידוד רבייתי, ביוגיאוגרפיה, ברירה-טבעית (natural selection) וברירה-זוויגית (sexual selection).
מעבדה ותצוגה: אברי רבייה, הזדווגות, מינים קרובים, התאמות לבית-גידול.

4.4.2016, סיור בגן הבוטני 8:00-12:30, מעבדה 13:00-16:00.
7) סיור בגן הבוטני ומעבדת זיהוי עכבישים: בסיור ובמעבדה נראה דוגמאות בעזרתן נלמד את חשיבות הקשר בין מבנה ותפקיד, ונבין את הצורך להבדיל בין הומולוגיה ואנלוגיה להגדרת עכבישים (תכונות נגזרות משותפות (synapomorphies) לעומת תכונות קדומות ואבולוציה מתכנסת).
מעבדה: מיון וזיהוי, שימוש במגדירים ובמאמרים.

11.4.2016, הרצאה + מעבדה.
8) סדרות עכבישנים בינוניות (עכשובים - Solifugae, זוטקרבים - Pseudoscorpiones, רגלבישים - Opiliones). מדוע סדרות מסויימות מגוונות פחות מסדרות אחרות? מגמות מורפולוגיות ואקולוגיות, צורות חיים, מאפיינים ותכונות מיוחדות.
מעבדה: מיון וזיהוי, מבנה ותפקיד והומולוגיות, שימוש במגדירים.

9.5.2016, הרצאה + מעבדה.
9) חברתיות בעכבישנים (כולל תת-חברתיות ומושבתיות) (הרצאה פרופ' יעל לובין)

16.5.2016, הרצאה + מעבדה.
10) סדרת העקרבים - Scorpiones: האם הם האבות הקדמונים של כל העכבישנים? מה ניתן ללמוד מדגם הגוף שלהם? מגמות מורפולוגיות ואקולוגיות, ביוגאוגרפיה וחשיבות רפואית (ארס).
מעבדה ותצוגה: עקרבי ישראל + הגדרה.

23.5.2016, הרצאה + מעבדה.
11) סדרת האקריות - Acarina(קרציונים (Acariformes/ mites) וקרציות (Parasitiformes/ ticks)) האם הקרציונים נושאים את דגל מגוון המינים במחלקת העכבישנים? מהו סוד ההצלחה שלהם? צורות חיים ודרכי הזנה (טורפים, טפילים, צמחונים). חשיבות כלכלית רפואית וחקלאית.
מעבדה: מיון וזיהוי, מבנה ותפקיד והומולוגיות, שימוש במגדירים.

29-30.5.2016, סיור יומיים
12) יומיים סיור: התאמות עכבישנים לבתי גידול שונים.

13.6.2015, הרצאה + מעבדה.
13) סדרות עכבישנים קטנות (Schizomida, עקרבישים - Amblypygi, Uropygi, Palpigradi, Ricinulei, Opilioacariformes). מגמות מורפולוגיות ואקולוגיות, , צורות חיים, מאפיינים ותכונות מיוחדות.
מעבדה: מיון וזיהוי, שימוש במגדירים ובמאמרים.

20.6.2015 הרצאה
14) מגוון מינים ואגרואקולוגיה סיכום כללי עכבישנים לקראת המבחן.

חומר חובה לקריאה:
ינתן בקורס

חומר לקריאה נוספת:
ARACHNIDS -
Jan Beccaloni


Biology of Spiders 3rd Edition - Rainer Foelix

Scorpions of the World - Roland STOCKMANN & Éric YTHIER

Scorpion Biology and Research - Philip Brownell & Gary Polis

Spider Research in the 21st Century: Trends and Perspectives -
David Penney (Editor)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 50 %
הרצאה0 %
השתתפות 15 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 20 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
20% מהציון על סמך השתתפות בסיורים והגשת דו"חות סיור.
30% מהציון השתתפות במעבדה והגשת תרגילי מעבדה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה