לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אקולוגיה של שמירת הטבע - 90820
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-03-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 5

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר דרור הבלנה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dror.hawlena@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש, בנין ברמן חדר 210

מורי הקורס:
ד"ר דרור הבלנה
גב לירן בן-אלטבט
גב נטע-דבורה שמיר

תאור כללי של הקורס:
הקורס משלב הרצאות עיוניות, סיורים בשדה ותרגילים שנועדו להקנות לתלמיד עקרונות תיאורטיים וכלים מעשיים לשימור טבע

מטרות הקורס:
להכיר את היסודות הרעיוניים של שמירת הטבע תוך דגש על הצד הביצועי- מעשי
• להכיר את הבסיס הרעיוני והגישות הנפוצות בשמירת טבע
• ללמוד לחשוב כשומר טבע ולא כמדען
• להכיר את שמירת הטבע בישראל

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתכנן פרוייקט שמירת טבע מעשי

דרישות נוכחות (%):
אין חובת נוכחות

שיטת ההוראה בקורס: שעורים
תרגולים
קריאה עצמית
סיורי שדה
הרצאות אורחים
פרוייקט סיום

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מה זה שמירת טבע? למה לשמור על הטבע?

שרותי מערכת אקולוגית

ההיסטוריה של שמירת הטבע והתפתחות הבסיס האתי לשימור הטבע

משבר המגוון הביולוגי והסיבות לו: אובדן בית גידול, מינים פולשים, ניצול יתר של משאבים, שינוי תנאי סביבה מקומיים וגלובליים

אזורים שמורים: בעיות ויתרונות, כיצד בוחרים אזורים לשימור ועקרונות ניהול בסיסיים, ניהול מבקרים בשטחים שמורים, שימור בשיתוף קהילה, שמורות ביוספיריות.

שמירה על מינים ואוכלוסיות : ניטור, תכניות שימור בטבע, תכניות שימור בשבי, מיני מטרה, השבות, מודלים PVA

שיקום מערכות טבעיות: עקרונות כלליים ושיקום של אוכלוסיות ומערכות אקולוגיות

ממשק שטחים פתוחים: תכנון אזורי, תכנון ופיתוח תשתיות, האתגר בתשתיות אורכיות, התמודדות עם מנהלי שטח

ניהול משאבי טבע: כיצד מנהלים אוכלוסיות ומערכות אקולוגיות לשימוש האדם – ממשק ציד ודיג, ניהול מרעה

כיצד משלבים גורמים עמיתים במאמצי שימור? צבא ושמירת טבע, יזמים וגופים פרטיים, NGO's.

שמירת טבע בישראל: ההיסטוריה של שמירת הטבע, גופי שימור טבע, הבסיס החוקי של שמירת הטבע בישראל.

כיצד מתכננים ובונים פרויקט שימור טבע?

חומר חובה לקריאה:
Conservation Biology for All

חומר לקריאה נוספת:
-

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס נשען על לימוד עצמי ומיועד לתלמידים הרואים בשמירת הטבע אתגר אישי
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה