לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אקולוגיה של שיקום - 90502
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' דרור הבלנה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dror.hawlena@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום

מורי הקורס:
פרופ דרור הבלנה,
גב נטע-דבורה שמיר

תאור כללי של הקורס:
קורס בין תחומי הנועד להקנות בסיס תאורטי ומעשי לתחום המתפתח במהירות של אקולוגיה של שיקום

מטרות הקורס:
הקניית הידע התאורטי וכלים מעשיים באקולוגיה של שיקום אוכלוסיות ומערכות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יהיו מסוגלים לתכנן ולהיות שותפים בביצוע של פרוייקט שיקום.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית, סיורים ותרגילי שדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לשיקום אקולוגי
היבטי תכנון וחוק בשיקום מערכות אקולוגיות
הקשר בין הנדסה לתכנית שיקום
עקרונות גיאומורפולוגיה אקלימית
דינמיקה של מערכות אקולוגיות וביולוגיה של שיקום
שיקום אוכלוסיות והשבה
שיקום מערכות אקווטיות
שיקום מערכות מדבריות
שיקום חורש ים תיכוני לאחר שריפה
שיקום מחצבות
תכנון ושיקום קווי תשתית

חומר חובה לקריאה:
יינתן במהלך הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס ישלב שני ימי לימוד בכיתה ושלושה ימי סיור הכוללים לינה בסיור בנגב
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה