לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אבולוציה של עולם החי - 90106
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-01-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ אריאל צ'יפמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ariel.Chipman@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ אריאל צ'יפמן
גב לירן בן-אלטבט

תאור כללי של הקורס:
הקורס נותן כלים להתמודדות עם שאלות מחקר באבולוציה, דרך סקירת השלבים והתהליכים המרכזיים באבולוציה של עולם החי, החל מהשינויים הא-ביוטיים של הפרה-קמבריום ועד להופעת הקבוצות המודרניות של בעלי החיים. הקורס מציג כלים שונים במחקר האבולוציוני - פליאונטולוגיה, אנטומיה השוואתית, אמבריולוגיה וביולוגיה מולקולרית, ומדגים כיצד ניתן להשתמש בהם להבנה ושחזור של תהליכים אבולוציוניים. במהלך הסקירה ההיסטורית, יושם דגש על כלי המחקר השונים והמתאימים ביותר לחקר כל סוגיה שתידון בכיתה. הקורס כולל הרצאה פרונטלית, תרגילי בית והצגה של חומר פליאונטולוגי והיסטולוגי הרלבנטי לנושאי הלימוד.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות את הקבוצות העיקריות בעולם החי כמאובנים וכאורגניזמים חיים
לשלב בין מקורות מידע שונים להבנת תהליכים אבולוציוניים
לעקוב אחר תהליכים ארוכי טווח באבולוציה
להדגים תהליכים אבולוציוניים תוך הסתכלות השוואתית בבעלי חיים שונים
לקשר בין עדויות בממצא המאובן לבין תהליכים אבולוציוניים
להכליל מן האבולוציה של קבוצות ספציפיות לארועים גלובליים

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, דמונסטרציה במעבדה, תרגילי בית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיטות וכלים במחקר אבולוציוני
החיים בפרה-קמבריום
הפיצוץ הקמברי
מערכות הבילטריה
העולם הקמברי
האורדוביק והסילור
הדבון והמעבר ליבשה
עידן הפחם והטטרפודה
הפרם ותאמה מלאה לחיים ביבשה
המזוזואיקון הימי
המזוזואיקון היבשתי
הקנוזואיקון
הפלייסטוקן

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
Dawkins, R. – The ancestor’s tale
Fortey, R. – Life: an unauthorized biography
Kardong, K. – Vertebrates (2nd or 3rd edition)
Benton, M. – Vertebrate paleontology
Enay, R. – Palaeontology of invertebrates
Valentine, J. – On the Origin of Phyla
Barton, N.H., Briggs, D.E.G., Eisen, J.A., Goldstein, D.B., Patel, N.H. - Evolution

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה