לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא למדעי הסביבה מצומצם - 89309
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-03-2014
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי הסביבה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: א. ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל אראל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yerel@vms.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני, 12-13

מורי הקורס:
פרופ יגאל אראל
פרופ שמשון בלקין
גב חנה קרנצלר
גב ניבי קסלר

תאור כללי של הקורס:
הקורס nציג את המתודולוגיה המדעית המשמשת בחקר הסביבה. בנוסף, הקורס nציג בפני התלמידים מגוון אספקטים מדעיים ויישומיים של נושאים שעל סדר היום הסביבתי בארץ ובעולם. בין הנושאים: דמוגרפיה, אנרגיה וסביבה; מעגלים ביוגיאוכימיים ודרכי מעבר אנרגיה; זיהום אוויר, קרקע, ומים: בעיות ודרכי טיפול; הסעת מזהמים במים ובאויר; פסולת מוצקה, פסולת רעילה; טיפול בשפכים; שינויי אקלים; אקוסיסטמות ותיפקודן; שונות ביולוגית והכחדת מינים.

מטרות הקורס:
להציג בפני התלמידים את בעיות הסביבה העיקריות ואת דרכי ההתמודדות איתן

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

למנות ולהסביר את בעיות הסביבה העיקריות בעולם ובישראל

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ותרגיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סקירת בעיות הסביבה העולמיות ועקרונות מדע הסביבה
דמוגרפיה של המין האנושי ומזון להמונים
מקורות אנרגיה: דלקים פוסילים ומקורות אנרגיה חילופיים
מחזורים ביוגאוכימים והשפעת האדם
אקלים ואטמוספרה – גזי חממה ותהליכי זהום אויר
מים – כמות, זהום, המלחה ופריחות
קרקעות, שטחים פתוחים, חקלאות וייעור
אוקיאנוסים – דיג יתר, זהום, החמצה, הלבנת אלמוגים
אקולוגיה ופגיעה במגוון הביולוגי
הסביבה העירונית וטיפול בפסולת
אתיקה של הגנת הסביבה ושמירת טבע

חומר חובה לקריאה:
1. Botkin D. B., Keller E. A., Environmental Science: Earth as a Living Planet, 5th/6th/7th/8th Edition (B&K), John Wiley & Sons, 2003/2005/2007/2008/2011

ספר לחיבור דו"ח קריאה (אחד בלבד):
Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, J. M. Diamond, Viking Press
(2005)
התמוטטות: מדוע נפלו הציביליזציות הגדולות של העבר? האם זה יכול לקרות גם לנו? מאת: ג'ארד דיימונד בהוצאת מטר, תרגום מאנגלית: עמנואל לוטם, 516 עמודים
Silent Spring, R. L. Carson, Houghton-Mifflin Press (1962)

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 30 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה