לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תנאי יציבות - 80970
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יעקב סולומון, ד"ר יואל גראומן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ygroman@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
ד"ר יואל גרומן,
פרופ יעקב סולומון

תאור כללי של הקורס:
נדון בתנאי יציבות על קטגוריות משולשות בעקבות העבודה של דוגלאס וברידג׳לנד.יינתנו דוגמאות קונקרטיות של תנאי יציבות מגיאומטריה סימפלקטית ואלגברית שגם ידגימו סימטריית מראה. ייעשה מאמץ לתת הקדמה רכה לחומר הרקע הרלוונטי מתורת הקטגוריות, גיאמטריה סימפלקטית וגיאומטריה אלגברית. נדון גם במוטיווציה לחקור תנאי יציבות, בפרט בעיית הקיום של תת יריעות לגרנז׳יות מיוחדותֿ, מרחבי מודולי של אובייקטים יציבים ופעולות מונודרומיה.

מטרות הקורס:
ראה תוצרי למידה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדעת להוכיח וליישם את המשפטים שהוצגו בקורס.

יכולת ליישם את המתודולוגיה המתמטית בהקשר נכון לחומר הנלמד.

לרכוש ידע והיכרות בסיסית עם התחום שתשמש להבנת חומר מתקדם יותר.

יכולת להבין ולהסביר את הנושאים שנלמדו בקורס.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: השתתפות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראה תיאור הקורס

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
http://arxiv.org/abs/math/0207021
http://arxiv.org/abs/math/0212214
http://arxiv.org/abs/1606.02169
http://arxiv.org/abs/1607.01262

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הרשמה לקורס אך ורק באישור המרצה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה