לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים נבחרים בתורת המספרים ובגיאומטריה אלגברית א - 80942
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ יעקב ורשבסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yakov.varshavsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ מיכאל טיומקין

תאור כללי של הקורס:
נושאים נבחרים בתורת המספרים ובגיאומטריה אלגברית

מטרות הקורס:
להציג נושאים נבחרים בתורת המספרים ובגיאומטריה אלגברית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין נושאים נבחרים בתורת המספרים ובגיאומטריה אלגברית

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אין

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה100 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה