לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר בלוגיקה א - 80915
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-11-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' איתי קפלן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: kaplan@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
פרופ איתי קפלן,
פרופ עומר בן-נריה

תאור כללי של הקורס:
זהו סמינר מחקר בלוגיקה, התוכן משתנה באופן שבועי.

בכדי להיות ברשימת התפוצה, שלח מייל ל-
kaplan@math.huji.ac.il

מטרות הקורס:
היכרות עם נושאי מחקר עכשוויים בלוגיקה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרת נושאי המחקר העכשוויים.
נוחות בהקשבה לסמינר מחקר, כלומר היכולת להקשיב להרצאה מתקדמת גם כאשר מבינים רק את חלקה.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נושאים משתנים.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה90 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
כדי לקבל את מלוא הנקודות, על הסטודנט להרצות פעמיים במהלך השנה (אין חובה להרצות על חומר מקורי)
בקורס לא יהיה ציון מספרי אלא מילולי ("עובר").
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה