לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: התורה הארגודית ודינמיקה - 80904
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-09-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: לפרטים נא לפנות למזכירות מתמטיקה

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ גנאדי לוין,
פרופ שחר מוזס,
פרופ אורי גוראל-גורביץ,
פרופ אילון לינדנשטראוס,
פרופ מיכאל הוכמן,
פרופ תמי ציגלר,
ד"ר זמר קוזלוב

תאור כללי של הקורס:
סמינר מחקר - סדרת הרצאות בנושאי מחקר עדכניים.

מטרות הקורס:
ראה תוצרי למידה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר נושאי מחקר עדכניים שונים.

להבין כיצד ליישם רעיונות מתמטיים שונים במסגרת התורה הארגודית ודינמיקה.

הכנה למחקר עצמאי בתחום.

רכישת היכולת לקריאת טקסטים מתמטיים מתקדמים בנושא זה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סמינר מחקר - רשימת נושאים משתנה.

חומר חובה לקריאה:
TBA

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
x

מידע נוסף / הערות:
אין ציון בקורס זה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה