לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: חבורות ודינמיקה - 80870
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: לפרטים נא לפנות למזכירות מתמטיקה

שעות קבלה של רכז הקורס: N/A

מורי הקורס:
פרופ אלכסנדר לובוצקי,
פרופ שחר מוזס,
פרופ צליל סלע,
פרופ מיכאל הוכמן,
פרופ אילון לינדנשטראוס,
פרופ אורי פרזנצ'בסקי

תאור כללי של הקורס:
סמינריון מחקר, סדרת הרצאות בנושאי מחקר עדכניים.

מטרות הקורס:
ראה תוצרי למידה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר נושאי מחקר עדכניים שונים.

להבין כיצד ליישם רעיונות מתמטיים שונים במסגרת חבורות ודינמיקה.

הכנה למחקר עצמאי בנושא.

רכישת היכולת לקריאת טקסטים מתמטיים מתקדמים בנושא זה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אין - רשימת נושאים משתנה.

חומר חובה לקריאה:
TBA

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
100

מידע נוסף / הערות:
אין ציון בקורס זה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה