לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אלגבראות לי - 80869
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 10-11-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ ענר שלו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shalev@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ ענר שלו

תאור כללי של הקורס:
מבוא יחסית אלמנטרי לאלגבראות לי

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לא רלוונטי

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
חוגי לי ואלגבראות לי, דוגמאות, גזירות, אידיאלים, הומומורפיזמים, אלגבראות נילפוטנטיות ומשפט אנגל, אלגבראות פתירות ומשפטי לי וקרטן, אלגבראות פשוטות למחצה

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
ראו באנגלית

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה