לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לכאוס קוונטי - 80855
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): דן מנגובי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dan.mangoubi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ דן מנגובי

תאור כללי של הקורס:
כיצד כאוס בדינמיקה קלאסית
נראה בדינמיקה הקוונטית המתאימה?

נלמד על עיקרון ההתאמה
בין מערכת קלאסית למערכת קוונטית (משפט אגורוב)

משפט שנירלמן (1974)
מתאר כיצד נראות הפונקציות העצמיות עם אנרגייה גבוהה
(הגבול הסמי-קלאסי) במערכת ארגודית.

משפט ווייל על אסימפטוטיקה של ערכים עצמיים.

הכלים שלנו: מיקרולוקליזצייה ואופרטורים פסאודו- דיפרנציאליים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

היכרות ראשונית עם התחום.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראו תיאור הקורס

חומר חובה לקריאה:
-

חומר לקריאה נוספת:
Zworski, semi-classical analysis

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
לא ידוע

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה