לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: משוואות דיפרנציאליות חלקיות - 80841
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד''ר דן מנגובי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mangoubi@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
פרופ מתניה בן-ארצי,
פרופ יורם לסט,
פרופ רז קופרמן,
פרופ יבגני סטרחוב,
פרופ יונתן ברויאר,
פרופ דן מנגובי,
ד"ר שיא מאור

תאור כללי של הקורס:
סמינריון מחקר.

מטרות הקורס:
היכרות עם נושאים עכשוויים במחקר.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדעת להוכיח וליישם את המשפטים שהוצגו בקורס.

יכולת ליישם את המתודולוגיה המתמטית בהקשר נכון לחומר הנלמד.

לרכוש ידע והיכרות בסיסית עם התחום שתשמש להבנת חומר מתקדם יותר.

יכולת להבין ולהסביר את הנושאים שנלמדו בקורס.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סמינר מחקר במשוואות דיפרנציאליות חלקיות.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
אין

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה