לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גיאומטריה רימנית של חבורות דיפאומורפיזמים - 80833
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר שיא מאור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: cy.maor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר שיא מאור

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בגיאומטריה רימנית של חבוות דיפאומורפיזמים ומרחבים שקשורים אליהם. בפרט, נעסוק בנושאים הבאים:
1. מבוא לגיאומטריה רימנית אינסוף מימדית.
2. מרחבים ומטריקות שעולים בהידרודינמיקה ו-shape analysis.
3. תכונות מטריות של של חבורת הדיפאומורפיזמים: קריסת המרחק הגיאודזי, קוטר, שלמות מטרית.
4. משוואות הגיאודזות: קיום לזמן קצר ורגולריות של גאודזות, שלמות גאודזית.

מטרות הקורס:
ראה תוצרי למידה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

היכרות עם התחום ועם שאלות פתוחות בו.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: לא רלוונטי - נקבע בפרטנות בין המורה לתלמיד.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראה תיאור הקורס

חומר חובה לקריאה:
רשימות הקורס

חומר לקריאה נוספת:
לא רלוונטי

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
100

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה