לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר באנליזה: מספרים אי-רציונליים - 80808
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): דן מנגובי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dan.mangoubi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ דן מנגובי

תאור כללי של הקורס:
קריאה מודרכת של הספר Irrational numbers by I. Niven

טרנסצנדנטיות של e (הרמיט 1873)
טרנסצנדנטיות של Pi (לינדמן 1882),
מספרי ליוביל,
שברים משולבים,
הבעייה השביעית של הילברט:
אם a, b אלגבריים ו a שונה מאפס או אחד אז a^b טרנסצנדנטי.
(גלפונד-שניידר 1934)

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר רעיונות יסודיים של קרובים דיופנטיים ושל תורת המספרים הטרנסצנדנטית.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: ההרצאות ניתנות ע"י הסטודנטים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראו תיאור הקורס.

חומר חובה לקריאה:
-

חומר לקריאה נוספת:
Irrational Numbers, Niven.
Transcendental Numbers, Siegel,
The Theory of Numbers, Hardy and Wright.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה80 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה