לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורת הקטגוריות - 80779
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-09-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): יואל גרומן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ygroman@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
ד"ר יואל גרומן

תאור כללי של הקורס:
קורס מבוא לתורת הקטגוריות. מיועד בעיקר לסטונדטים שנה ג' לתואר בוגר וסטונדטים שנה א' לתואר מוסמך.

מטרות הקורס:
הקניית הכרות עם המושגים והמשפטים הבסיסיים של תורת הקטגוריות ושליטה בשפה הקטגוריות בדגש על דוגמאות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ראה מטרות הקורס

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בקורס נדון בשפה הבסיסית של תורת הקטגוריות:

1. קטגוריות, פנקטורים, העתקות טבעיות, שקילות קטגוריות

2. תכונות אוניברסליות, פנקטורים מיוצגים, הלמה של יונדה

3. גבולות וקו-גבולות

4. פונקטורים צמודים

ייתכן ונדון בנושאים והדגמות אחרים, כגון קטגוריות אבליות, אלומות, החבורה היסודית, מבוא לאינסוף-קטגוריות, שקילות מוריטה.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
שימו לב: המבחן המסכם ינתן כבחינת בית למשך משהו כמו 1-3 ימים (התחל מתאריך הבחינה המצויין בשנתון). בפרט, השלכה של זה היא שאין מועד ב ומועד מיוחד.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה