לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תנועה בראונית - 80766
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 29-04-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אורי גוראל-גורביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס:

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ אורי גוראל-גורביץ,
ד"ר אוהד פלדהיים

תאור כללי של הקורס:
הגדרת תנועת בראון ותכונות של המסלול. תנועת בראון כתהליך מרקוב וכמרטינגל. הקשר לפונקציות הרמוניות. נשנות/חולפות. מימד האוסדורף ושימושיו. תנועת בראון כגבול של הילוכים מקריים. זמן מקומי. אינטגרציה סטוכסטית ביחס לתנועת בראון. אינווריאנטיות קונפורמית של תנועת בראון.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדעת להוכיח וליישם את המשפטים שהוצגו בקורס.

יכולת ליישם את המתודולוגיה המתמטית בהקשר נכון לחומר הנלמד.

לרכוש ידע והיכרות בסיסית עם התחום שתשמש להבנת חומר מתקדם יותר.

יכולת להבין ולהסביר את הנושאים שנלמדו בקורס.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הגדרת תנועת בראון ותכונות של המסלול. תנועת בראון כתהליך מרקוב וכמרטינגל. הקשר לפונקציות הרמוניות. נשנות/חולפות. מימד האוסדורף ושימושיו. תנועת בראון כגבול של הילוכים מקריים. זמן מקומי. אינטגרציה סטוכסטית ביחס לתנועת בראון. אינווריאנטיות קונפורמית של תנועת בראון.

חומר חובה לקריאה:

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה