לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שדות מקומיים - 80762
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-04-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: None

שעות קבלה של רכז הקורס: אין

מורי הקורס:
ד"ר שאול זמל

תאור כללי של הקורס:
קריאה של ספר או מאמר על תבניות מודולריות ונושאים קשורים

מטרות הקורס:
ללמוד לקרוא ולהבין מה שקוראים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

תבניות מודולריות

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: קריאה ושיחה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
משתנה

חומר חובה לקריאה:
מה שהמרצה דורש

חומר לקריאה נוספת:
כנ"ל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %

מידע נוסף / הערות:
לפנות למרצה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה