לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים במבנים אלגבריים - 80717
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 29-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אורי פרזנצ'בסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: parzan@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אורי פרזנצ'בסקי

תאור כללי של הקורס:
הכרות עם מבנים אלגבריים מודרניים, בהמשך לקורסים "מבנים אלגבריים" 1 ו-2.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ליהנות מהיופי שבאלגברה של המאה העשרים

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תכנית טנטטיבית:
מודולים מעל תחום ראשי
אלגבראות חיצוניות וסימטריות
חוגי חילוק - קווטרניונים, אלגבראות ציקליות, משפט וודרברן הקטן
חוגים פשוטים - תורת ארטין-וודרברן, משפט סקולם-נתר
מבוא לחבורות לי

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה