לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה - 80697
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-11-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אלכס גורביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gurevich@ma.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר אלכס גורביץ

תאור כללי של הקורס:
נושאים אלמנטריים בתורת המספרים

מטרות הקורס:
להקנות לתלמידים הכרות ראשונית עם נושאים בתורת המספרים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לפתור בעיות בתורת המספרים

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- מספרים שלמים
- ראשונים ופריקות
- משוואות דיאופנטיות לינאריות
- קונגרואנציות
- מספרים בבסיסים שונים
- שברים עשרוניים
- משפטי פירמה, וילסון ואוילר
- פונקציות כיפליות
- מספרים מושלמים
- שורשים פרימיטיביים
- חוק ההדדיות הריבועית
- שלישיות פיתגוריות
- ירידה אינסופית ומשפט אחרון של פירמה
- סכומים של ריבועיים
- ספירת ראשוניים-
- קרובים וסדרות פריי
- שברים משולבים ומשוואת פל
- חוגי השלמים בהרחבות ריבועיות
- מבוא לתורת המספרים העכשוית

חומר חובה לקריאה:
Underwood Dudley: Elementary Number Theory

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה