לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורת האינפורמציה - 80663
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר זמר קוזלוב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: zemer.kosloff@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר זמר קוזלוב

תאור כללי של הקורס:
הקורס הזה מהווה מבוא לתורת האינפורמציה ושיומושיה הן בתחומי מתמטיקה שונים (ריכוז מידה, תורת ההסתברות) ובתחומים אחרים כמו הנדסה ופיזיקה.

החלק הראשון יעסוק בתורת האינפורמציה של שאנון, דחיסת מידע וקידוד ערוץ. בשלב זה נציג את המושגים הבסיסיים (אנטרופיה,פונקציית האינפורמציה של פישר) ונראה איך מידול מתמטי מדויק של בעיות טבעיות מוביל לפתרונות אלגנטיים שלהן.

בחלק השני, נדון בתורה של אנטרופיה דיפרנציאלית, ערוצים גאוסיאנים וקשרים שלהם לבעיות מתמטיות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנת מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה ואת הקשר שלהם לפתרון בעיות הן מעשיות והן תאורטיות.
מידול בעיות מעשיות בעזרת כלים מתמטיים.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
-- מבוא לתורת האינפורמציה והצגת המושגים הבסיסיים: אנטרופיה, אנטרופיה יחסית, אינפורמציה משותפת, ..

-- קידוד באורך משתנה ודחיסת נתונים.

-- משפט הקידוד של שאנון.

-- האלגוריתם של למפל זיו,

--ערוצים רועשים.

-- ריבוי ערוצים, הלמה של סלפיאן וולף.

-- נושאים שייבחרו בהמשך הקורס בהתאם לרקע של הכיתה: קודים לינאריים, אנטרופיה דיפרנציאלית, משפט הגבול המרכזי בשיטות תורת האינפורמציה, ריכוז מידה.חומר חובה לקריאה:
--

חומר לקריאה נוספת:
T M Cover and J A Thomas, Elements of information theory, Wiley interscience 1991.

R. Ash R B Ash. Information Theory, Dover Publications, 1990

Yury Polyanskiy and Yihong Wu. Lecture notes of the MIT course on information theory. Available for download at the MIT open courseware website.

O. Johnson. Information theory and the central limit theorem. Imperial College Press, London, 2004.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה