לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קומבינטוריקה אדיטיבית - 80654
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): תמר ציגלר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tamarz@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ תמי ציגלר

תאור כללי של הקורס:
אנליזת פוריה דיסקרטית, משפט Roth על סדרות חשבוניות מאורך 3, משפט Gowers על סדרות חשבוניות מאורך 4, המשפט ההפוך עבור נורמת U3, משפטי פירוק וגורמים קומבינטוריים, משפט גרין טאו על סדרות חשבוניות בראשוניים, סכומים אקספוננציאלים של פלינומים מעל שדות סופיים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:


דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אנליזת פוריה דיסקרטית, משפט Roth על סדרות חשבוניות מאורך 3, משפט Gowers על סדרות חשבוניות מאורך 4, המשפט ההפוך עבור נורמת U3, משפטי פירוק וגורמים קומבינטוריים, משפט גרין טאו על סדרות חשבוניות בראשוניים, סכומים אקספוננציאלים של פלינומים מעל שדות סופיים.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה