לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גאומטריה אלגברית - 80637
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר ארי שנידמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ariel.shnidman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תאום

מורי הקורס:
ד"ר ארי שנידמן

תאור כללי של הקורס:
קורס בסיסי בגיאומטריה אלגברית

מטרות הקורס:
לדעת גיאומטריה אלגברית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

גיאומטריה אלגברית

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סכמות אפיניות ופרויקטיביות, אלומות וקוהומולוגיה,
תכונות מקומיות וגלובליות של סכמות,
עקומים אלגבריים.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
Hartshorne Algebraic Geometry

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 80 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דרישה מוקדמת - מושגי יסוד באלגברה קומוטטיבית וגיאומטריה אלגברית.

בניגוד לנאמר בשנתון הקורס מיועד לתלמידי מוסמך ודוקטורט.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה