לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סטטיסטיקה במימדים גבוהים - 80629
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-09-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): זמר קוזלוב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: zemer.kosloff@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ זמר קוזלוב

תאור כללי של הקורס:
מבוא לשיטות מחקר של מודלים הסתברותיים רב מימדים ושימושים מודרנים שלהם.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרה והפנמה של היסודות המתמטים והשיטות בחקר של מודלים סטטיסטים במימדים גבוהים והכרות עם מספר בעיות נפוצות שיטות ואלגוריתמים.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראו תיאור באנגלית

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
ראו תיאור באנגלית

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה50 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה הוא דרישת קדם.

ידע בתורת המידה וקורס המשך של הסתברות הוא יתרון.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה