לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עקומים אליפטיים - 80627
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): רון ליבנה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ron.Livne@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ב' 13-14

מורי הקורס:
פרופ רון ליבנה

תאור כללי של הקורס:
בקורס נדבר על עקומים אליפטיים: נדון בהם מעל המספרים הממשיים והמרוכבים, ומעל שדות מספרים, בפרט מעל המספרים הרציונליים. נדבר בעיקר על תכונותיהם האריתמטיות ונוכיח את משפט מורדל-וייל תוך שימוש בתורת גלואה, ונגדיר את חבורות סלמר ושפרביץ'-טייט. במידת האפשר נדבר על נושאים נוספים שיהיו תלויים גם בהעדפות התלמידים.


מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לעורר עניין באריתמטיקה של עקומים אליפטיים וחלק מהטכניקות בחקר משוואות דיופנטיות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להמשיך בחקר העקומים האליפטיים והכללותיהם

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראה תאור הקורס

חומר חובה לקריאה:
רשימות הקורס

חומר לקריאה נוספת:
הספרים של Silverman ושל Koblitz על עקומים אליפטיים.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראה למטה

מידע נוסף / הערות:
1) נניח הכרות עם פונקציות מרוכבות (80519) ומושגים מתורת השדות (80446)

2) לפי מספר התלמידים המעוניינים בציון יוחלט, בתחילת הקורס, על האופן בו יקבע (בחינה או הרצאה)
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה