לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דינמיקה טופולוגית - 80625
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-04-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ בנימין ווייס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: weiss@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ מיכאל הוכמן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יכסה מושגים ומשפטים בסיסיים של דינמיקה טופולוגי. הנושאים יכללו
בין השאר:
1. איפיון של סוגים שונים של מערכות כגון : מערכות רציפות במידה אחידהת
ומערכות דיסטליות,
מערכות סמליות.
2. אנטרופיה טופולוגית.
3. שימושים בתורת המספרים.

מטרות הקורס:
להכיר הגדרות ודוגמאות של מערכות דינמיות טופולוגיות, מחלקות מיוחדות של מערכות והקשרים ביניהם, ושימושים של התורה בתחומים אחרים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

היכולת להבין חומר יותר מתקדם בדינמיקה טופולוגית.

דרישות נוכחות (%):
60

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מושגים ומשפטים בסיסיים/

נשנות ושימושיו; משפט ון-דר-ורדן.

ספקטרום דיסקרטי וסיווג איזומטריות.


חומר חובה לקריאה:
אין חומר חובה.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה