לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התורה הארגודית - 80615
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-01-2022
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ בנימין ווייס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: weiss@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ בנימין ווייס

תאור כללי של הקורס:
קורס מבוא לתורה ארגודית

מטרות הקורס:
ללמוד את היסודות של התורה הארגודית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס יוכלו הסטודנטים לקחת קורסים מתקדמים בתורה ארגודית

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מוטיבציה, משפט הנשנות של פואנקרה, משפט ארגודי ממוצע ונקודתי, ערבוב וערבוב חלש, קיום מידות אינואריאנטיות, פירוק ארגודי, אנקרופיה, משפט שנון-מקמילן-ברימן, גורם פינסקר ומערכות K

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
Ergodic theory with a view toward number theory, Einsiedler- Ward

Ergodic theory, Petersen

רשימות שלי הנמצאות באתר המכון

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה