לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים באנליזה - 80612
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-09-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' יונתן ברויאר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jbreuer@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ד', 12:00--13:00

מורי הקורס:
פרופ יורם לסט

תאור כללי של הקורס:
משפטי סגו עוסקים באסימפטוטיקה של דטרמיננטות של מטריצות טופליץ ויש להם חשיבות מרכזית במספר תחומים באנליזה. הקורס יסקור מספר הוכחות שונות לשני משפטי סגו, ובעיקר יישומים בתורת המטריצות האקראיות, מכניקה סטטיסטית, פולינומים אורתוגונאליים, ותורה ספקטרלית.

מטרות הקורס:
להכיר את משפטי סגו, הוכחותיהם ויישומים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לצטט את משפטי סגו, להוכיח אותם ולתאר יישומים שלהם.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1) משפטי סגו ופולינומים אורתוגונליים.
2) חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי בתורת המטריצות האקראיות.
3) משפטי סגו ויציבות ספקטרלית.
4) משפט סגו ומודל איזינג.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה