לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים בתורת ההסתברות - 80588
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-03-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אורי גוראל-גורביץ'

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ori.Gurel-Gurevich@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
פרופ אורי גוראל-גורביץ

תאור כללי של הקורס:
עצים פורשים מקריים.
נלמד על התכונות של עץ פורש הנבחר באקראי ובאופן אחיד מכל העצים הפורשים של גרף סופי נתון. נראה איך ליצר כזה עץ ואיך להכליל זאת לגרפים אינסופיים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין מהם עצים פורשים מקריים בגרפים סופיים ואינסופיים.
להבין מתי הילוך מקרי על גרף הוא נשנה או חולף.
להבין בעיות פתוחות בנושא.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הילוכים מקריים ורשתות חשמליות.
עץ פורש מקרי בגרף סופי.
אלגוריתם וילסון.
רשתות חשמליות אינסופיות.
יער פורש מקרי בגרף אינסופי.

חומר חובה לקריאה:
Probability on Trees and Networks by Lyons and Peres, chapters 2,3,4,9,10

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה