לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

כפיה ואי-תלות בתורת הקבוצות - 80579
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): יאיר חיות

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yair.hayut@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר יאיר חיות

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס תוצג שיטת הכפיה לבנית מודלים של תורת הקבוצות. נוכיח שהשיטה אכן יוצרת של מודלים של ZFC. בעזרת השיטה נראה את אי תלות השערת הרצף.
נכניס שיטות לחזרה על כפיות ונוכיח את התישבות אקסיומת מרטין.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדעת להוכיח וליישם את המשפטים שהוצגו בקורס.

יכולת ליישם את המתודולוגיה המתמטית בהקשר נכון לחומר הנלמד.

לרכוש ידע והיכרות בסיסית עם התחום שתשמש להבנת חומר מתקדם יותר.

יכולת להבין ולהסביר את הנושאים שנלמדו בקורס.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
במהלך הקורס תוצג שיטת הכפיה לבנית מודלים של תורת הקבוצות. נוכיח שהשיטה אכן יוצרת של מודלים של ZFC . בעזרת השיטה נראה את אי תלות השערת הרצף.
נכניס שיטות לחזרה על כפיות ונוכיח את התישבות אקסיומת מרטין.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון בקורס יהיה מורכב מעבודה אמצע (%30) ועבודת מסכמת בסוף הקורס (70%)
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה