לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר בטופולוגיה וגאומטריה - 80572
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-09-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): יעקב סולומון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jake@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש.

מורי הקורס:
פרופ יעקב סולומון

תאור כללי של הקורס:
מחקר עדכני בטופולוגיה וגיאומטריה.

מטרות הקורס:
להיחשף למגוון נושאים מחקריים בטופולוגיה וגיאומטריה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

סטודנטים ישפרו את היכולת לעקוב אחרי הרצאה על מחקר עדכני.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נושאים עדכניים בטופולוגיה וגיאומטריה

חומר חובה לקריאה:
אין.

חומר לקריאה נוספת:
אין.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה