לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים מתקדמים בתורת החבורות - 80568
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אבינעם מן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mann@ma.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה מראש

מורי הקורס:
פרופ אבינועם מן

תאור כללי של הקורס:
כותרת המשנה של השיעור היא "מניית חבורות סופיות". נדון בשאלה: כמה חבורות סופיות יש מסדר נתון, כולן או אילו בעלות תכונות נוספות מסויימות, למשל מספר יוצרים נתון.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לא רלוונטי

דרישות נוכחות (%):
נוכחות ברוב השיעורים

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראו לעיל

חומר חובה לקריאה:
יחולק בשיעור

חומר לקריאה נוספת:
ראו את התיאור באנגלית.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה