לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גיאומטריה קומבינטורית - 80449
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אורית רז

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: oritraz@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אורית רז

תאור כללי של הקורס:
Combinatorial geometry is a field that studies combinatorial problems that have some geometric aspect. It was pioneered and developed by Paul Erdos, starting at the beginning of the 20th century. While such problems are often easy to state, some of them are very difficult, have a deep underlying theory, and remain (or have remained) open for many decades.

In the seminar, we will learn fundamental results in the field (such as the Szemeredi-Trotter theorem), some more recent developments, and introduce some of the tools available to attack problems in the field.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יפורט בהמשך

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יפורט בהמשך

חומר חובה לקריאה:
None

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה90 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה