לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורת ההסתברות (2) - 80421
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): בנימין ווייס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: weiss@math.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
פרופ בנימין ווייס

תאור כללי של הקורס:
קורס שני בתורת ההסתברות המבסס את תורת ההסתברות המודרנית על כתפי תורת המידה. הקורס סובב סביב עיון בתהליכים מקריים, התכנסותם ושמורות שהם מקיימים. נושאים אלו נלמדים הן באמצעות כלים קלאסיים כגון פונקציה אופיינית והן באמצעות כלים מודרנים כגון מרטינגלים.

מטרות הקורס:
ראה תוצרי למידה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לבסס את תורת ההסתברות על תורת המידה.

להוכיח משפטי התכנסות קלאסים בצורתם הכללית.

לקשור בין אנליזה הרמונית לתורת ההסתברות באמצעות מושג הפונקציה האופיינית.

להכיר את התהליך המקרי הבדיד ולבסס את ניתוחו על מושג המרטינגל.

להכיר את הגדרתו של תהליך ווינר (תנועת בראון) ואת תכונותיו הבסיסיות הנגזרות מתכונות ההילוך המקרי הפשוט.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סוגי התכנסות של משתנים מקריים
חוק המספרים הגדולים
פונקציות אופייניות
משפט הגבול המרכזי
מרטינגלים


חומר חובה לקריאה:
רשימות הקורס

חומר לקריאה נוספת:
Probability with martinagles / Williams

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה