לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה - חלק ב' - 80305
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-11-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מתמטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יוסי שמאי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Yossi.Shamai@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר יוסי שמאי

תאור כללי של הקורס:
קורס זה הוא קורס הכנה אוניברסיטאי ללימודים אקדמיים בתוכנית אודיסאה. בקורס נלמדים מגוון רחב של נושאים בסיסיים במתמטיקה, חלק כהעשרה וחלק כלימודי בסיס. קורס ההמשך לקורס ״הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה- חלק א׳ ״.

מטרות הקורס:
היכרות עם מושגים בסיסיים במתמטיקה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

*להוכיח שכל שדה סדור הוא אינסופי.
* להוכיח שקיימים אינסוף מספרים ראשוניים
* להוכיח זהויות קומבינטוריות שונות
* להוכיח שZn שדה אם״ם n מספר ראשוני.
* לפתור משוואות מרוכבות

דרישות נוכחות (%):
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
תרגילים: 10%
בחנים: 10%
חובת נוכחות: 85%מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
תרגילים: 10%
בחנים: 10%
חובת נוכחות: 85%מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
תרגילים: 10%
בחנים: 10%
חובת נוכחות: 85%
85%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
המקדמים הבינומים, נוסחת הבינום של ניוטון, נוסחת ההכלה וההדחה, המספרים הרציונליים והאי-רציונליים, אקסיומות השדה, אקסיומות הסדר, אקסיומת השלמות, המספרים המרוכבים, הכנה ללימודים אוניברסיטאים.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה