לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות באינפורמציה קוונטית לפיסיקה רב-גופית - 77697
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פיסיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ארז זהר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: erez.zohar@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר ארז זהר

תאור כללי של הקורס:
פיסיקה קוונטית רב גופית היא תחום מחקר מאתגר מאד, המצריך פיתוח שיטות חישוב חדשות להתמודדות עם אינטראקציות חזקות ומודלים לא הפרעתיים. הקורס יעסוק בשתי גישות מודרניות לפיסיקה רב-גופית ותורת שדות שמקורן בתורת האינפורמציה הקוונטית: סימולציה קוונטית, שהיא מיפוי של מערכת קוונטית אחת לאחרת שניתן לשלוט בה במעבדה, ורשתות טנסוריות, שמאפשרות חישוב יעיל למצבים קוונטיים רב-גופיים בעלי חשיבות פיסיקלית. הקורס יכלול דוגמאות הן מפיסיקה של חומר מעובה והן מפיסיקת חלקיקים (ידע מוקדם עם המודלים המודגמים אינו נדרש).

מטרות הקורס:
להציג שיטות מחקר מודרניות בפיסיקה רב גופית ותורת שדות הנסמכות על אינפורמציה קוונטית, לצד הבנת נושאים רלוונטיים מתחום זה – סימולטורים קוונטיים ומצבי רשתות טנסוריות – וליישמם למודלים לדוגמה מפיסיקת חלקיקים ופיסיקה של חומר מעובה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להתאים מערכת קוונטית לסימולטור קוונטי, למפות בין השניים ולתכנן דרכים ללמוד על המערכת באמצעות שליטה בסימולטור ומדידתו.
2. לתכנן ולבנות MPS ו-PEPS סימטריים המתאימים למודל פיסיקלי וללמוד על תכונותיהם בעזרת הכלים המיוחדים לשיטות אלה.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא: חזרה - קוונטיזציה שניה של בוזונים ופרמיונים; סימטריות (גלובליות ומקומיות), גדלים שמורים, אילוצים; מערכת לדוגמה: אטומים קרים בסריגים אופטיים, מודל הבארד.

2. המילטוניאנים לפי דרישה - סימולטורים קוונטיים: מוטיבציה, סימולציה אנלוגית (הטלת סימטריות, תיאוריה של המילטוניאנים אפקטיביים, הכנת מצב, התפתחות אדיאבטית); סימולציה דיגיטלית (קירוב טרוטר-סוזוקי להתפתחות בזמן, תפירת אינטראקציות רב גופיות מאינטראקציות דו גופיות עם דרגות עזר)

3. מצבים לפי דרישה - רשתות טנסוריות: המילטוניאנים ללא אינטראקציה ומצבים גאוסיאניים; המילטוניאנים עם אינטראקציה מקומית וחוק שטח; רשתות טנסוריות כמצבים בעלי חשיבות פיסיקלית וסקירה כללית של רשתות טנסוריות; מצבי זוגות שזורים ומכפלת מטריצות: בניה, תכונות יסודיות, הטלת סימטריות, תכונות אנליטיות; מצבי זוגות שזורים פרמיוניים.

חומר חובה לקריאה:
רשימות וקישורים לספרות מדעית ינתנו במהלך הקורס.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה