לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה - 77100
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 7

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פיסיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): מיכל סחף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michal.sahaf@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב מיכל סחף

תאור כללי של הקורס:
מכניקה, ובפרט מכניקה ניוטונית, מתארת את תנועתם של אובייקטים מקרוסקופיים בהשפעת כוחות. התיאוריה מתבססת על חוקי ניוטון וחוקי שימור התנע והאנרגיה.

מטרות הקורס:
הקניית ידע במכניקה ניוטונית ומבוא לתורת היחסות הפרטית והכרות עם הגישה מדעית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: לפתור בעיות במכניקה ניוטונית ובעיות פשוטות ביחסות פרטית.

דרישות נוכחות (%):
85

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטאלית, תרגול, פתרון תרגילים בבית. חובת הגשה 85%

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא מתמטי, חוקי ניוטון, חוקי שימור, התנגשויות, מתנד הרמוני, חוקי קפלר, מערכות ייחוס לא-אינרציאליות, גוף צפיד, טרנספורמציית לורנץ, קינמטיקה ודינמיקה ביחסות פרטית.


חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
Berkeley Physics Course / Vol 1 

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה