לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה - 77099
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פיסיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): מיכל סחף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michal.sahaf@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר חורחה פלסיו

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק ביסודות השדה האלקטרומגנטי, אינטראקציה בין מטענים, בסיס למעגלים חשמליים ובסיס לגלים.

מטרות הקורס:
מבוא מתמטי. קינמטיקה ודינמיקה של מסות נקודתיות. בעיית קפלר, כולל שימושים בפיזור גרעיני. דינמיקה של גופים צפידים, וטרנספורמציה של חוקי המכניקה בין מערכות צירים. מבוא לתורת היחסות הפרטית: הרקע הנסיוני, הטרנספורמציה של לורנץ, הקשרים בין מרחב-זמן ותנע-אנרגיה.
הקניית הרעיונות והמשוואות המרכזיים באלקטרומגנטיות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: לפתור בעיות בחשמל ומגנטיות

דרישות נוכחות (%):
85

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטאלית, תרגול, פתרון תרגילים בבית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אלקטרו-סטאטיקה
1. חוק קולון – יחידות ומימדים, התפלגויות מטען, וסופרפוזיציה.
2. שדה חשמלי ושטף – חוק גאוס האינטגרלי.
3. חוק גאוס הדיפרנציאלי – דיוורגנץ.
4. פוטנציאל ואנרגיה אלקטרוסטטית, הרוטור, וכוחות משמרים.
5. משוואות פואסון ולפלאס – יחידות ותנאי שפה.
6. גופים מוליכים – שיטת התמונות.
7. קיבול - חיבורים בטור ובמקביל, אנרגיה.
8. דיפולים אלקטרוסטטיים – פיתוח מולטיפולים, כוחות, ומומנטים.
9. חומרים דיאלקטריים וקיטוב מאקרוסקופי – הקשר לדיפול המיקרוסקופי, סוספטיביליות, שדות בחומר מקוטב, ושדה ההעתקה.

זרמים ומגנטו-סטאטיקה
10. זרם – צפיפות זרם ורציפות, מודל דרודה והתנגדות, חוק אוהם, הספק, חיבורים שונים של נגדים, וחוקי קירכהוף.
11. חוק לורנץ, כח בין תילי זרם, מטען בשדה מגנטי אחיד, ואפקט הול.
12. מגנטיות כתופעה יחסותית.
13. חוק ביו-סבר, חוק אמפר, פוטנציאל וקטורי, לולאת זרם, ודיפול מגנטי.

אלקטרודינמיקה
14. השראות (עצמית והדדית) – מעגלי RLC , פיתוח למשוואות דיפרנציאליות, פתרון לזמני מעבר, שיטת העכבות, ופתרון עבור זמנים ארוכים.
15. זרם העתקה.
16. חומרים מגנטיים.
17. סיכום משוואות מקסוול – ניסוח דיפרנציאלי וניסוח אינטגרלי.
18. גלים אלקטרו-מגנטיים – גלים מישוריים ועומדים, שטף אנרגיה, ווקטור פוינטינג.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
E. M. Purcell, Electricity and Magnetism, Berkeley physics Vol. 2, 2nd ed.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה