לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מעבדה בפיסיקה - מכניקה לתלמידי אודיסיאה - 77090
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פיסיקה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): מיכל סחף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michal.sahaf@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר חורחה פלסיו

תאור כללי של הקורס:
קורס מעבדה המותאם ללות את לימודי המכניקה בתכנית

מטרות הקורס:
ביצוע וניתוח מדידות במכניקה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לבצע ולנתח ניסויים פשוטים במכניקה ולכתוב דוחות מעבדה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: מעבדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
חוקי ניוטון, שימור תנע ואנרגיה, תנועה מעגלית, תנועה הרמונית. ניסויים בהתאמה לתוכנית הלימודים בקורס במכניקה ויחסות פרטית.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 100 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה