לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

בריאות ומגדר - היבטים חברתיים ותרבותיים - 75410
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-01-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: רפואה - לימודים כלליים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אלכס גורל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mailto:GURAL@HADASSAH.ORG.IL

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר עדי פינקלשטיין

תאור כללי של הקורס:
חוקרות פמיניסטיות טועמות כי בריאות פיסית ובריאות נפשית של נשים אינה נגזרת רק מגורמים ביולוגי, אלא מושפעת גם מגורמים חברתיים כגון עולם העבודה, מצב כלכלי, ציפיות חברתיות ונורמות תרבותיות (לב-ויזל ושות', 2005). בקורס נשאל כיצד משפיעות נורמות, ציפיות ומוסכמות באשר לנשים על בריאותן הפיסית והנפשית? כיצד תפיסות מגדריות מעצבות את הפרקטיקה הרפואית ואת החשיבה המדעית?

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לפתוח בפני הסטודנטים צוהר לתחום המחקר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הבריאות. בקורס נתמקד בנושאים הקשורים בבריאות נשים. אך במידת האפשר נתייחס גם לדוגמאות הקשורות להיבטים חברתיים ותרבותיים בריאות ובריאות נפשית של גברים. דגש מיוחד יהיה על דוגמאות רלוונטיות לחברה בישראל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

עם סיומו של קורס זה תלמידים צריכים להיות מסוגלים לזהות ולנתח היבטים תרבותיים וחברתיים בבריאות. עליהם להכיר דוגמאות מרכזיות שנלמדו בקורס, לאתר דוגמאות חדשות מחיי היום יום ולנתח אותן באופן ביקורתי.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: פרזנטציות של הסטודנטים, הרצאות ודיונים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא- מהו מגדר? מהם היבטים חברתיים ותרבותיים בבריאות וברפואה? ; תפיסת החולי בהיבט מגדרי; היבטים חברתיים וכלכליים והשפעתם על בריאות נשים; היבטים חברתיים ותרבותיים בפריון ואמהות; היבטים מגדריים ברפואה ובמדע; רפואה מגדרית.

חומר חובה לקריאה:
אמיר דלילה. (1995). "'אחראית', 'מחוייבת' ו'נבונה': כינון נשיות ישראלית בוועדות להפסקת הריון", תיאוריה וביקורת 7 (חורף), עמ' 247-254.
ויצטום, א' ושות'. (2005). "אנורקסיה נרבוזה כתסמונת תלוית תרבות בעידן הגלובליזציה", בתוך: רחל לב-ויזל ואחרות (עורכות): שימרי נפשך: בריאות נפשית בקרב נשים בישראל. ירושלים: מאיירס-ג'ויינט-ברוקדייל.
לייסנר אומי. (2011) (תשע"א). "האם הרפואה המגדרית טובה לנשים?", המשפט טז, 481 – 523.

חומר לקריאה נוספת:
העליון הילה. (2009). סיפורו של גוף" חוויות גוף-זהות של נשים מטופלות פוריות, סוציולוגיה ישראלית יא(1), עמ' 13 – 36.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה15 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
n/a
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה