לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות - 72107
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 5

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי החיים (ביולוגיה)

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אמציה גנין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: a.genin@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ב', בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר דרור הבלנה
פרופ אמציה גנין
מר מיכאל קלוז'ני
גב דורין ארד
מר רון אפרת

תאור כללי של הקורס:
הקורס מתמקד בתהליכים אקולוגיים מרכזיים ברמות הארגון של הפרט,האוכלוסיה, החברה, המערכת האקולוגית והביוספירה תוך שימת דגש על היחסים שבין ייצורים לבין סביבתם הביוטית והא- ביוטית ומותאמות תכונותיהם לסביבות אלה.

מטרות הקורס:
הכרה בסיסית עם הסביבה הא-ביוטית והביוטית ביבשה ובים והבנת עקרונותיהם של תהליכים אקולוגיים מרכזיים הקובעים את שיפעתם ותפוצתם של ייצורים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לזהות תנאים ביוטיים וא-ביוטיים ביבשה ובים,
2. לנתח את מהותם של תהליכים אקולוגיים עיקריים ואת מכלול השפעת התנאים הסביבתיים על אורגניזמים בסקאלות זמן אבולוציוניות ואקולוגיות.

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הקורס כולל שתי פגישות שבועיות בנות שתי שעות הרצאה כל אחת, תרגיל שבועי בן שעה אחת ופרקי קריאה עצמית.

מטלות: בסיומו של כל תרגיל שבועי תתבקש/י להגיש (בשבוע שלאחר מכן) דו"ח כתוב הכולל תשובות לשאלות, פתרון תרגילים או דיווח על תוצאותיהן של מטלות אחרות. הדו"ח הינו אישי – וחייב להכתב על ידי כל תלמיד בנפרד. לא יתקבלו דוחות משותפים. הדוחות יוגשו באופן אלקטרוני דרך אתר הקורס ב- Moodle. על הדו"ח להיות מוגש כקובץ Word. מועד ההגשה הוא עד יום רביעי בשעה 24:00 בשבוע שלאחר התרגיל. אם הדו"ח כולל נוסחאות או גרפיקה אשר אינך יכול/ה לכתוב ב- Word, יש לסרוק את אותם קטעים ולהכניסם לקובץ כתמונה (מומלץ ללמוד כיצד לכתוב משוואות ב-Word). מפאת מגבלה תקציבית (מיעוט מתרגלים) הדו"ח ייבדק על המתרגלים ללא החזרת הערות מפורטות ויינתן עליו ציון כללי בדרוג שבין 0 ל-3. ציון 0 (ובירור משמעתי) יינתן על דוחות מועתקים. ציון 1 יינתן על דו"ח שאיננו מספק. ציון 2 יינתן על דו"ח טוב וציון 3 על דו"ח טוב מאד או מצוין. בסה"כ תתבקש/י להגיש במשך הסמסטר 12 דו"חות. דו"ח ייחשב כ"מוצלח" באם קיבל ציון 2 או 3. התנאי להשתתפותך בבחינה הוא הגשת 8 דו"חות מוצלחים לפחות. אי עמידה בתנאי זה תמנע את השתתפותך בבחינה וציונך בקורס יהיה אפס. מומלץ מאד להשתתף בכל התרגילים ולהגיש את כל 12 הדו"חות. מבחן הקורס כולל בדר"כ גם שאלות המתייחסות לחומר הנלמד בתרגילים, אף אם לא הועבר בהרצאות.


רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הנושאים הנלמדים כוללים התשתית הסביבתית ביבשה ובים, מעברי חומר אנרגיה במערכות אקולוגיות, מחזורים ביוגיאוכימיים,דמוגרפיה, תחרות, מהלכי חיים, גנטיקה של אוכלוסיות,שווי משקל הרדי-וויינברג, אסטרטגיות יציבות אבולוציונית (ESS), טריפה ורעייה, יוגיאוכימיה, דגמי מפזר, המגוון הביולוגי, סוקצסיה, השפעות האדם על אקוסיסטמות, שימור טבע.


חומר חובה לקריאה:
פרקים מספרם של BEGON וחובריו ECOLOGY, פרקים מספרים אחרים, ומאמרים נבחרים.

חומר לקריאה נוספת:
מאמרים נבחרים

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 75 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 25 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון על התרגילים יינתן על 5 התרגילים הטובים מתוך 6 תרגילים מוצעים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה