לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קנאביס כגידול מרפא לרפואה מודרנית - 71979
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-06-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גידולי שדה וירקות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר נירית ברנשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Nirit@agri.gov.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר נירית ברנשטיין

תאור כללי של הקורס:
הקורס יקנה ידע בנושא קנאביס כגידול מרפא לרפואה מודרנית תוך מתן דגש על היבטים חקלאיים ויישומיים. ידונו: בוטניקה של צמח הקנאביס; שימוש היסטורי בתרבויות העולם; חומרים פעילים בצמח הקנאביס, THC , CBD , CBN, טרפנים וטרפנואידים, פלבונואידים; סטנדרטיזציה של ייצור החומרים הפעילים בצמח; המערכת האאנדוקנבנואידית בגוף האדם; המפ ופיתוח תעשיית ה CBD; תהליך המדיקליזציה בארץ ובעולם; השפעות רפואיות של קנאביס.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות ידע בנושא קנאביס כגידול מרפא לרפואה מודרנית תוך מתן דגש על היבטים חקלאיים ויישומיים. ידונו: בוטניקה של צמח הקנאביס; שימוש היסטורי בתרבויות העולם; חומרים פעילים בצמח הקנאביס, THC , CBD , CBN, טרפנים וטרפנואידים, פלבונואידים; סטנדרטיזציה של ייצור החומרים הפעילים בצמח; המערכת האאנדוקנבנואידית בגוף האדם; המפ ופיתוח תעשיית ה CBD; תהליך המדיקליזציה בארץ ובעולם; השפעות רפואיות של קנאביס.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בוטניקה, התפתחות ופיסיולוגיה של צמח הקנאביס. הקנאביס כצמח מרפא בתרבות העולם. רגולציה: מדיקליזציה, ישראל כמובילה בעולם. כמיה ומסלולים מטבוליים בצמח הקנאביס. סטנדרטיזציה של ייצור המטבוליטים המשניים בצמח הקנביס. נקודת מבט של מגדל. From farm to pharma. המפ – ופיתוח תעשיית ה CBD. יחסי טכנולוגיה וצמח בגידול קנאביס בחממות תחשיב ותמחיר לגידול קנאביס. המערכת האנדוקנבינואידית. מחקר קליני ופרה קליני בקנאביס רפואי. נקודת מבט של רופא השפעות רפואיות של קנאביס. קנביס ומערכת החיסון.

חומר חובה לקריאה:
ינתן במהלך הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יש להביא בחשבון כי לא כל מצגות ההוראה תועלנה לאתר הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה