לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אקולוגיה של צמחים - 71910
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-02-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי הצמח בחקלאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): חיים קיגל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: kigel@agri.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום

מורי הקורס:
גב ה לשנר
פרופ חיים קיגל

תאור כללי של הקורס:
הפיטוגיאוגרפיה :תפוצת צמחים בארץ ובעולם. פיטוסוציולוגיה: חברות צמחים ומאפייניה העיקריים. צורות חיים, תצורות צומח ונוף צומח. הצומח הים תיכוני, המדברי באיזור הספר ובחוף הים. עושר ומגוון מינים. התאמות מורפולוגיות ופסיולוגיות לתנאי סביבה. אקוטיפים. צמחים פולשים. יחסי גומלין בין צמחים- תחרות והקלה. הפרעות (רעייה, שריפה)ודינמיקה של חברות צמחים. סוקסציה. מהלכי חיים ואסטרטגיות רבייה בצמחים.

מטרות הקורס:
הקנית מושגי יסוד באקולוגיה של צמחים. הבנת תהליכים בחברות צמחים בהשפעת גןרמי סביבה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנה הסיבות להרכב הצומח ושל תהליכים בחברת הצמחים.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות, קריאה ודיון מאמרים
3 סיורים + דוח

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הפיטוגיאוגרפיה :תפוצת צמחים בארץ ובעולם. פיטוסוציולוגיה: חברות צמחים ומהפייניה העיקריים. צורות חיים, תצורות צומחונוף צומח. הצומח הים תיכוני, המדברי באיזור הספר ובחוף הים. עושר ומגוון מינים. התאמות מורפולוגיות ופסיולוגיות לתנאי סביבה. אקוטיפים. צמחים פולשים. יחסי גומלין בין צמחים- תחרות והקלה. הפרעות (רעייה, שריפה)ודינמיקה של חברות צמחים. סוקסציה. מהלכי חיים ואסטרטגיות רבייה בצמחים.

חומר חובה לקריאה:
-

חומר לקריאה נוספת:
-

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 15 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה