לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל - 71838
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-03-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי בעלי החיים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' גילה כחילה בר-גל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gila.kahila@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר גילה כחילה-ברגל

תאור כללי של הקורס:
ביוגאוגרפיה הינו תחום מחקר העוסק בחקר תפוצתם של האורגניזמים השונים בעולם. ענף מדעי של הביוגאוגרפיה הינו הזואוגאוגרפיה תחום מחקר המשלב תחומים רבים כגון אקולוגיה, ביולוגיה אבולוציונית, אקולוגיה, בוטניקה, גיאולוגיה וגיאוגרפיה פיסית. במסגרת הקורס נלמד על דגמי פיזור בעלי חיים והמנגנונים האחראים לכך. נסקור את העקרונות הביולוגים והאקולוגיים האחראים לתפוצת בעלי החיים.
במיוחד נתמקד בתהליכים הקשורים לתולדות עולם החי בדרום הלבנט בכלל ובישראל בפרט. נקדיש תשומת לב לשינויים הנובעים מפעילות האדם ונבחן את השלכותיהם לעתיד תפוצת בעלי החיים באזור.

מטרות הקורס:
רכישת כלים מדעיים להבנת תהליכים המשפיעים על תפוצת אורגניזמים בכדור הארץ ובארץ ישראל בפרט.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר תהליכים אקלימיים ששינו תפוצת אורגנזימים
לתאר פיזור בעלי חיים
להסיק על תהליכים הנובעים מהתנהגות בני אדם
לנסות למנוע הכחדהדרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות וסיור

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. ההיסטוריה הביאוגיאוגרפית של כדור הארץ – מבוא כללי וסקירה היסטורית גיאולוגית. הביאוגיאוגרפיה של המזרח התיכון תוך ציון אתרי מפתח בישראל והצגת מאובנים.
2. פליאו-פליסטוקן-הולוקן ישראל, מבנה הפאונה בארץ.
3. שינויי אקלים – תקופות הקרחונים, מינים אנדמים ורליקטים.
4. עקרונות טקסונומיה – הגדרת מינים, טקסונומיה מורפולוגית מול טקסונומיה מולקולרית.
5. ספציאציה – טיפוסי מחסומים, דגמי תפוצה.
6. הגודל כן/לא קובע – באיים וביבשה; ביאוגיאוגרפיה של איים.
7. סיור לימודי
8. הכחדות והשלכותיהן.
9. דגמי תפוצה והאזור הביוגאוגרפי – מהם הגורמים המשפיעים
10. מגוון מינים, מינים פולשים
11. ביוגאוגרפיה של המזרח התיכון שמירת טבע – השבה לטבע
12. ביות
13. אבולוציה של האדם.

חומר חובה לקריאה:
-

חומר לקריאה נוספת:
-

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 10 %

מידע נוסף / הערות:
-
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה