לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לחקלאות ימית - 71816
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי בעלי החיים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): ברטה סיוון-לבבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: berta.sivan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: חמישי 0800-0900

מורי הקורס:
פרופ ברטה סיוון-לבבי
גב נעמה מזרחי
מר ירון כהן

תאור כללי של הקורס:
המערכות הביולוגיות, הפיזיולוגיות, הכימיות והפיזיקליות של גידול דגים, צדפות ואצות במי ים והצורך בפתרונות לבעיות רלבנטיות בחקלאות ימית. יהיו הבסיס לנושאי הפרוקטים השונים.

מטרות הקורס:
ללמוד על הבעיות בפניהם עומדת החקלאות הימית
להתמודד עם פרויקט מחקר מצומצם

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

כל קבוצה תקבל נושא למחקר. הקבוצה תציג את נושא העבודה שלה ביום הראשון של הקורס. ביום האחרון יוצגו התוצאות

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: כל קבוצה תחקור פרויקט, תציג אותו ותכתוב דוח

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
דוגמאות לנושאים: בקרת רבייה ואילוץ הטלה; גידול לרוולי ומיקרודיאטה: פיזיולוגיה של דגים: התנהגות וממשק גידול דגיגים; מערכות גידול אינטנסיביות ואינטגרטיביות כולל היבט הנדסי.

חומר חובה לקריאה:
לכל פרויקט יהיה חומר רלבנטי

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 8 %
הגשת עבודה 82 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס יתקיים בין 30 ליולי עד 4 לאוגוסט. באילת. לינה במכון הבינאוניברסיטאי בעלות של 500 ש"ח.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה