לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אבולוציה של בעלי חיים וצמחים בתנאי תרבות - 71181
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גנטיקה והשבחה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' שחל עבו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shahal.abbo@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום

מורי הקורס:
ד"ר גילה כחילה-ברגל
פרופ שחל עבו

תאור כללי של הקורס:
הקורס נפתח בסדרת מבואות למספר נושאים הרלבנטיים להבנת העקרונות האבולוציוניים המשפיעים על מאגרי הגנים הדינאמים של חיות המשק וצמחי החקלאות של האדם. נערך דיון בתהליכים האבולוציונים הכרוכים בביות, ובאבולוציה בתנאי תרבות. לסיום נדונות ההשלכות האפשריות של התהליכים שנלמדו על טיפוח, וכושר היצור החקלאי העתידי.

מטרות הקורס:
הכרת הרקע התרבותי למהפכה החקלאית וביות הצמחים ובעלי החיים במזרח התיכון. הכרת ההבדל בין חקלאות מסרתית למודרנית. לימוד פרטני של סינדרום הביות של הקיטניות והדגניים שבויתו במזרח התיכון ושל בעלי חיים נבחרים. הבנת ההבדל העקרוני בין תכונות ביות לתכונות המשתנות בתנאי תרבות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדון במהפכה החקלאית במזרח התיכון
להשוות בין ההתפתחויות באזור זה לאזורי עולם אחרים.
לבנות בסיסי מידע המאפשרים לזהות את תכונות הביות הקריטיות של צמחים ובעלי חיים מבוייתים.
להשוות בין סינדרום הביות של גידולים שונים וחיות משק שונות.
להסביר את ההבדל בין ביות ובין אבולוציה בתנאי תרבות של אורגניזמים מבוייתים. לבחון קומפלקסים של גידול-עשב-בר במערכות של חקלאות מסורתית.
לנתח את החשיבות של חומר הקורס לטיפוח צמחים ובעלי חיים מודרני

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, קריאה משלימה, תרגילים, בחנים, מבחן בית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הרקע הארכיאולוגי למהפכה החקלאית

זואו-גיאוגראפיה של בעלי החיים שבויתו במזרח התיכון

סינדרום הביות של בעלי חיים וצמחים

בחירת המינים המועמדים לביות

ביות הצמחים במזרח התיכון, וראשית החקלאות

ההבדל בין ביות ואבולוציה בתנאי תרבות

ההבדל בין חקלאות מסרתית למודרנית

ההיבט הגיאוגראפי של ביות הצמחים ובעלי החיים במזרח התיכון ובמרכזי ביות אחרים

קו-אבולוציה של אורגניזמים מבויתים ופתוגנים במערכות סימפטריות (בר-תרבות)

ההשלכות של חקר הביות וראשית החקלאות לטיפוח בעלי חיים וצמחים מודרני

חומר חובה לקריאה:
ראה דף הקורס ב- Moodle

חומר לקריאה נוספת:
ראה דף הקורס ב- Moodle

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
-
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה